e-Kadry i płace

Emigracja wpłynęła pozytywnie na wzrost zarobków w Polsce 2012-11-11


Analitycy duńskiego instytutu The Rockwool Foundation Research Unit uważają, że dzięki emigracji Polaków w latach 1998-2007 realne płace w Polsce wzrosły o około jedną dziesiątą.

Polacy wraz z przystąpieniem do UE mogli nie tylko swobodnie podróżować, ale i pracować w krajach, które nie zastosowały okresów przejściowych w dostępie do swoich rynków pracy, czyli w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Szwecji.

W raporcie wskazano, że pomimo takiego okresu przejściowego w Niemczech, tamtejsze urzędy przyznawały Polakom prawo do pracy po indywidualnym rozpatrzeniu wniosków. I tak, emigracja Polaków do zachodnich sąsiadów rosła z roku na rok od 2004 r. o 20 do 40 proc.

Z danych uzyskanych przez The Rockwool Foundation Research Unit od polskich urzędów wynika, że liczba polskich emigrantów wzrosła z ok. 100 tys. w 1998 r. do ponad 600 tys. w 2007 r.

W 1998 r. prawie jedna trzecia polskich emigrantów mieszkała w USA, poniżej 30 proc. mieszkało w Niemczech i tylko 5 proc. w Wielkiej Brytanii. W 2007 r. te proporcje znacznie się zmieniły: jedna trzecia polskich emigrantów mieszkała w Wielkiej Brytanii, 18 proc. w Niemczech, 12 proc. w Irlandii i tylko 6 proc. w USA.

Analitycy instytutu podkreślili, że emigrujący z Polski najczęściej legitymowali się wykształceniem średnim. Stanowili oni 74 proc. emigrantów w 1998 r. oraz 76 proc. w 2007 r., a ich średni wiek w 2007 r. wynosił ok. 32 lat. Jak dowodzili, emigracja osób ze średnim i wyższym wykształceniem w wieku produkcyjnym spowodowała braki w podaży takich pracowników w Polsce, powodując wzrost płac krajowych.

Analitycy przeanalizowali wzrost zarobków w Polsce od 1998 r. do 2007 r. i doszli do wniosku, że emigracja przyczyniła się do jednej dziesiątej wzrostu realnych płac w tym czasie.

Źródło: PAP