e-Kadry i płace

Pracodawcy rozpoczynający działalność będą mieli mniej obowiązków 2012-11-11


Nowela Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw ma na celu zmniejszenie procedur obowiązujących przy rejestracji podmiotów innych niż osoby fizyczne rozpoczynające działalność gospodarczą.

Projekt przewiduje uchylenie przepisu nakładającego na pracodawców obowiązek zgłaszania Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej danych dotyczących miejsca, rodzaju i zakresu prowadzonej działalności oraz zmian w tym zakresie, a także przepisu zawierającego sankcję za niespełnienie tego obowiązku.

W projekcie zaproponowano również skrócenie czasu oczekiwania przez podmioty inne niż osoby fizyczne rozpoczynające działalność gospodarczą na uzyskanie od naczelnika urzędu skarbowego potwierdzenia o nadaniu numeru NIP z 14 do 3 dni.

Zapisano także regulacje, zgodnie z którymi Państwowa Inspekcja Sanitarna będzie uprawniona do nieodpłatnego korzystania z danych zgromadzonych w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) prowadzonym przez Prezesa GUS, a także przez ZUS na koncie płatnika składek, przy czym zarówno ZUS, jak i GUS będą udostępniały Państwowej Inspekcji Sanitarnej ww. dane z urzędu.

Projekt został skierowany do Sejmu.

Źródło: PAP