e-Kadry i płace

Weszły w życie: 2005-09-02


07.07.2005:
Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. Nr 110, Poz.926, z dnia 22.06.2005)


11.07.2005:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2005 r. sygn. akt SK 56/04 (Dz.U. Nr 126, Poz.1062, z dnia 11.07.2005)