e-Kadry i płace

Dodatkowy dzień wolny za święto w dzień wolny od pracy 2012-10-15


Trybunał Konstytucyjny uznał za niekonstytucyjny przepis odbierający pracownikom dodatkowy dzień wolny za święto przypadające w dzień wolny od pracy. Wniosek do Trybunału złożył NSZZ „Solidarność”.

Jak orzekł Trybunał, przepis pozbawiający dodatkowego dnia wolnego za dzień wolny przypadający w święto jest niezgodny z konstytucyjną zasadą równości. Obowiązek oddawania pracownikom takiego dnia uchylono po wprowadzeniu od 2011 r. wolnego w święto Trzech Króli (6 stycznia).

TK nie określił żadnego okresu przejściowego. Oznacza to, że wyrok jest ostateczny, co oznacza, iż zakwestionowany przepis straci moc z chwilą opublikowania wyroku w Dzienniku Ustaw. Trybunał uznał, że zakwestionowany przepis jest niezgodny z zasadą równości, ale nie narusza zasady prawa do wolnego dnia w święto - powiedział w sentencji wyroku sędzia Biernat. W ocenie TK przepis bezpodstawnie różnicuje liczbę dni wolnych od pracy przysługujących pracownikom.

Źródło: PAP