e-Kadry i płace

Kampania PIP na rzecz bezpieczeństwa na budowach 2012-09-02


3 września rusza czwarta edycja kampanii społecznej Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) na rzecz przeciwdziałania wypadkom w budownictwie. Informacje ukażą się w telewizji, radiu i internecie.

Zadaniem tegorocznej kampanii jest upowszechnianie wzorca „robotnika –profesjonalisty”, który pracuje fachowo i rzetelnie, ale również bezpiecznie i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Hasło firmujące tegoroczną edycję brzmi: „Szanuj życie! Profesjonaliści pracują bezpiecznie”.

Zgodnie z informacją PIP, kampania ma wyrobić u pracowników stałe nawyki bezpieczeństwa - stosowania się do procedur, korzystania ze środków ochrony, trzeźwości w pracy, reagowania na odstępstwa od obowiązujących wymagań. Ma też zachęcać do udziału w szkoleniach, które mają uczyć przestrzegania przepisów BHP, niezależnie od tempa pracy i terminu zakończenia robót.

Z danych PIP wynika, że budownictwo jest branżą szczególnie zagrożoną wypadkami, a skala naruszeń przepisów BHP jest tam bardzo wysoka. Najwięcej nieprawidłowości inspektorzy pracy stwierdzają podczas prac na wysokości. W 2011 r. 130 pracowników straciło życie na placach budowy w Polsce, a setki osób zostało trwale okaleczonych.

Kampanię wspierać będą partnerzy m.in.: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Związek Zawodowy „Budowlani”, a także największe przedsiębiorstwa budowlane - sygnatariusze Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

Źródło: PAP