e-Kadry i płace

Unormowano zezwolenia na pracę w Polsce 2012-06-24


Do ustawy o cudzoziemcach dodany został nowy rozdział, który normuje zasady udzielania zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.

Obowiązujące prawo nie przewidywało dotychczas szczególnych rozwiązań dotyczących pracowników posiadających wysokie kwalifikacje. W ustawie o promocji zatrudnienia uregulowano też sytuację cudzoziemca, który posiada zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, w ten sposób, aby nie musiał ubiegać się o zezwolenie na pracę (w art. 87 ust. 1 dodano w tym celu pkt 11a).

Ustawa z 27 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - Dz.U. z 28 maja 2012 r., poz. 589

Źródło: Infor