e-Kadry i płace

Renty mogą być wyższe niż emerytury 2012-06-10


„Rzeczpospolita” pisze, że renty mogą się okazać znacznie wyższe niż emerytury po zmianach. Jeśli nie zostaną zmienione zasady wyliczania rent, to co państwo zaoszczędzi na emeryturach, wyda na renty.

Jeśli nie zmienimy zasad wyliczania rent, może się okazać, że w przyszłości będą one wyższe od emerytur. A to będzie oznaczało, że działania, które rząd podjął, aby odciążyć budżet w wydatkach na emerytury, takie jak np. wydłużenie wieku emerytalnego, okażą się nieskuteczne. Bo to, co państwo na nich zaoszczędzi, wyda na renty.

Prof. Marek Góra z SGH, współtwórca systemu emerytalnego powiedział, że „trzeba jak najszybciej zająć się zmianami w systemie rentowym. Inaczej zbyt wiele osób, zamiast pracować dłużej, będzie uciekać na wcześniejszą, wyższą rentę”.

„W ostatnich kilku latach udało nam się drastycznie zmniejszyć liczbę osób, które pobierają to świadczenie z tytułu niezdolności do pracy. Dziś w Polsce jest proporcjonalnie tylu rencistów, co w innych krajach Unii Europejskiej” - mówi Jeremi Mordasewicz, członek rady nadzorczej ZUS, i przypomina, że 20 lat temu było ich u nas trzy razy więcej, niż wynosiła wówczas średnia dla Unii.

Źródło: Rzeczpospolita