e-Kadry i płace

Pracodawcy chcą płacy minimalnej na poziomie 1600 zł 2012-05-13


W opinii PKPP Lewiatan płaca minimalna w przyszłym roku powinna wzrosnąć zgodnie z obowiązującą obecnie ustawą z 1500 zł do 1600 zł, a większa podwyżka byłaby szkodliwa dla gospodarki.

Jeremi Mordasewicz, doradca zarządu PKPP Lewiatan przypomina, że obowiązkowa podwyżka wynika z ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zgodnie z nią najniższa pensja musi być podwyższona o prognozowaną inflację oraz 2/3 wzrostu PKB. Dodatkowo przy ustalaniu minimalnego wynagrodzenia uwzględnia się także różnicę między prognozowaną a rzeczywistą inflacją w poprzednim roku.

Mordasewicz dodaje, że jeśli płaca minimalna wzroście o 6,6 proc., to będzie to wyższa podwyżka niż w przypadku płacy przeciętnej. Ekonomista dodaje, że większa podwyżka, wyprzedzająca dynamikę produktywności pogorszyłby konkurencyjność polskich firm i zniechęcała do zwiększania zatrudnienia.

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia wynika zgodnie z przepisami z prognozowanej inflacji oraz wzrostu PKB. Ustawa o płacy minimalnej nakazuje podnosić wysokość minimalnego wynagrodzenia o prognozę inflacyjną oraz 2/3 wskaźnika wzrostu PKB, z uwzględnieniem różnic w ubiegłorocznej prognozie i inflacji rzeczywistej oraz stosunku wynagrodzenia minimalnego do przeciętnego. Już teraz wiadomo, że płaca minimalna w 2013 roku nie będzie niższa niż 1599 złotych.

O ostatecznej wysokości wynagrodzenia minimalnego dowiemy się do 15 września.

Źródło: Rzeczpospolita