e-Kadry i płace

Nie będzie podwójnych kar za niepłacenie składek ZUS 2012-05-13


Nowelizacja przepisów, którą bez poprawek jednogłośnie poparł Senat przewiduje, że nie będzie już można karać dwa razy tej samej osoby za niepłacenie w terminie i we właściwej wysokości składek do ZUS. Zmiana wynika z wyroku TK.

W listopadzie 2010 r. Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i kodeksu karnego, pozwalające dwa razy karać tę samą osobę za niepłacenie składek ubezpieczeniowych, są sprzeczne z ustawą zasadniczą. Trybunał odroczył wtedy utratę mocy przez zakwestionowane przepisy o półtora roku - na koniec maja 2012 r. Zmiana kodeksu karnego i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych została przygotowana w Senacie.

Zgodnie z dotychczasowymi uregulowaniami ustawy w razie nieopłacania za pracowników składek lub płacenia ich w zaniżonej wysokości ZUS może wymierzyć pracodawcy dodatkową opłatę w wysokości 100 proc. nieopłaconych składek. Jednocześnie jednak - w myśl kk - za naruszanie praw pracownika wynikających ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego grozi grzywna, kara ograniczenia albo pozbawienia wolności do dwóch lat.
W nowelizacji zaznaczono m.in., że „w stosunku do płatnika składek będącego osobą fizyczną, skazanego prawomocnym wyrokiem za nieopłacenie składek lub opłacenie ich w zaniżonej wysokości, dodatkowej opłaty za ten sam czyn nie wymierza się”.

Źródło: PAP