e-Kadry i płace

Uruchomiono kalkulator emerytalny 2012-04-29


Na stronie www.emerytura.gov.pl uruchomiono szczegółowy kalkulator emerytalny. Każdy teraz może obliczyć swoją szacunkową emeryturę przed i po reformie. To kolejny etap rządowej kampanii informacyjnej.

Prognozowaną wysokość swojej przyszłej emerytury mogą obliczyć zarówno ubezpieczeni w ZUS, jak i członkowie OFE. Do obliczeń wykorzystano założenia społeczno-ekonomiczne z ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Ale każdy może wprowadzić swoje założenia.

Korzystający z kalkulatora powinni pamiętać, ze wysokość zarobków rośnie wraz z czasem. Dlatego w szacunkach założono wzrost wynagrodzenia w oparciu o dane Ministerstwa Finansów. Dla przykładu dzisiejsze średnie wynagrodzenie wynoszące ok. 2,6 tys. zł netto, w roku 2024 osiągnie poziom ok. 3,6 tys. zł netto, a w roku 2037 wynosić będzie ok. 5,3 tys. zł netto (w cenach stałych z 2012 r.).

Kalkulator prezentuje wysokość szacowanej emerytury netto przed reformą i po reformie. Załączone wykresy pokazują, jak wysokość szacowanej emerytury zmienia się wraz z wiekiem przejścia na emeryturę oraz jak wygląda relacja obliczonej emerytury netto do ostatniego wynagrodzenia netto. Kalkulator oblicza także tzw. emeryturę częściową - oczywiście tylko w przypadku, gdy ktoś spełnia odpowiednie kryteria stażu ubezpieczeniowego.

Źródło: PAP