e-Kadry i płace

Dotacje dla pracodawców zatrudniających niepełnosprawnych będą wyższe 2012-04-15


Projekt zmiany ustawy o rehabilitacji i zatrudnieniu osób niepełnosprawnych zgłosił klub Platformy Obywatelskiej. Projekt zwiększa dotacje otrzymywane przez pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne.

Marek Plura (PO) wyjaśnił, że pracodawcy zatrudniający niepełnosprawnych otrzymują od państwa dotację, która ma m.in. pomóc w stworzeniu odpowiednich warunków pracy osobom niepełnosprawnym. Zgodnie z projektem dotacja ta zostanie zwiększona. „Powracamy do dawnego rozwiązania, jakim było oparcie wysokości dotacji o poziom najniższej płacy krajowej z roku poprzedzającego rok bieżący” - tłumaczył Plura.

Wiceminister pracy i polityki społecznej Jarosław Duda przypomniał, że 1 kwietnia weszła w życie ustawa o języku migowym, która umożliwia m.in. głuchym i niedosłyszącym załatwianie spraw w urzędach samorządowych czy centralnych; tłumacza języka migowego, zgodnie z ustawą, będzie musiał zapewnić urząd, a nie petent.

Źródło: PAP