e-Kadry i płace

Becikowe będzie uzależnione od dochodów w przeliczeniu na osobę 2012-03-04


Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, który Ministerstwo Pracy przesłało do Komitetu Rady Ministrów zakłada, że becikowe będzie przysługiwało rodzinom, w których dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1922 zł.

Poprzednia wersja projektu zakładała, że becikowe otrzymają rodziny, których dochód nie przekracza 85 tys. zł rocznie. Takie rozwiązanie w expose zapowiedział premier Donald Tusk. Jednak uwagi do projektu zgłosili m.in. Rządowe Centrum Legislacji, NSZZ „Solidarność”, OPZZ i Pracodawcy RP.

Uwzględniając zgłoszone uwagi, założeniem nowej wersji projektu jest, że becikowe będzie przysługiwać rodzinom, w których dochód nie przekracza 1922 zł netto na osobę. MPiPS zaznacza, że kwota ta jest odzwierciedleniem progu podatkowego 85 tys. w przypadku rodziny trzyosobowej.

Wprowadzenie kryterium dochodowego przy ustalaniu prawa do becikowego oznacza, że rodzice będą musieli składać oświadczenia lub zaświadczenia dokumentujące ich dochody.

Becikowe, czyli jednorazowa zapomoga w wysokości 1000 zł z tytułu urodzenia się dziecka, przysługuje obecnie wszystkim rodzicom, niezależnie od dochodu. Od początku tego roku warunkiem wypłacenia jest przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu.
Ustawę autorstwa LPR, wprowadzającą becikowe, Sejm uchwalił w grudniu 2005 r.

Źródło: PAP