e-Kadry i płace

Weszły w życie 2006-01-05


01.01.2006:

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2005 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2006 r. (Dz.U. Nr 177, Poz.1469, z dnia 15.09.2005)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2005 r. w sprawie lokat funduszu emerytalnego Dz.U. Nr 186, Poz.1549, z dnia 28.09.2005
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju Dz.U. Nr 186, Poz.1554, z dnia 28.09.2005
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju Dz.U. Nr 186, Poz.1555, z dnia 28.09.2005
  • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz.U. Nr 236, Poz.2001, z dnia 05.12.2005)
03.01.2006:

  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie zakresu informacji o zmianach wymogów dotyczących zawodów regulowanych oraz o podjętych decyzjach w sprawach uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego, a także terminów ich składania (Dz.U. Nr 248, Poz.2098, z dnia 19.12.2005)