e-Kadry i płace

„Mamy pracujące mamy” czyli mama w pracy 2012-02-05


W województwie świętokrzyskim ruszył projekt „Mamy pracujące mamy”. Billboardy oraz spoty radiowe i telewizyjne promują matki jako wykwalifikowanych i efektywnych pracowników.

Jednym z celów projektu jest obalenie stereotypów na temat kobiet. Po urlopach macierzyńskich mają one problemy ze znalezieniem zatrudnienia lub są negatywnie postrzegane w miejscu pracy. Projekt zainicjował Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” we współpracy z regionalną Solidarnością.

Kampania ma na celu ukazanie kobiet, jako dobrze zorganizowanych, pracowitych i lojalnych pracowników. Z drugiej strony ma poinformować pracodawców o możliwościach zatrudniania kobiet w ramach elastycznych form zatrudnienia.

Z raportu opublikowanego przez „Lewiatana” wynika m.in., że na etapie rekrutacji kobiety wciąż spotykają się z pytaniami o plany rodzicielskie. Istotnym problemem matek jest też utrudniony dostęp do żłobków i przedszkoli, których jest za mało i pracują zbyt krótko.

W ramach projektu w województwie zostaną zorganizowane seminaria dla kobiet oraz dla pracodawców. Przewidziano porady prawne i psychologiczne dla kobiet oraz cykl spotkań „Babiniec” mający charakter grup wsparcia dla mam i aktywizujących lokalne środowiska.

Projekt „Mamy pracujące mamy” będzie realizowany do listopada. Jest współfinansowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Źródło: PAP