e-Kadry i płace

Odprawa dla zwalnianych pracowników wzrośnie 2011-11-13


W 2012 roku najwyższa odprawa wypłacana na podstawie ustawy o tzw. zwolnieniach grupowych wyniesie 22 tysiące 500 złotych.

Wysokość odprawy zależy od minimalnego wynagrodzenia za pracę, w 2012 r. wyniesie - 1500 zł (Dz.U. z 2011 r. nr 192, poz. 1141).

Maksymalna odprawa pieniężna to 15-krotnośćminimalnego wynagrodzenia, co oznacza, że w 2012 r. zwolniona osoba nie dostanie więcej niż 22 tysiące 500 złotych. W 2011 r. maksymalna odprawa wynosi 20 790 zł.

Źródło: PAP