e-Kadry i płace

ZUS RMUA raz na rok 2011-11-13


Przedsiębiorca od przyszłego roku będzie przekazywał zatrudnionym u siebie pracownikom raporty ZUS RMUA raz do roku, a nie tak jak obecnie co miesiąc.

Opublikowana została ustawa z 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. Nr 232, poz. 1378), czyli tzw. ustawa deregulacyjna bis. Nowe przepisy wprowadzają szereg zmian mających na celu likwidację kosztownych dla firm obowiązków informacyjno -administracyjnych.

Ustawa m.in. zwalnia pracodawców z comiesięcznego wydawania swoim pracownikom imiennych raportów ZUS RMUA. Od 1 stycznia 2012 r. płatnik składek będzie je przekazywał obowiązkowo raz w roku, z wyszczególnieniem składek za poszczególne miesiące roku, w terminie do 28 lutego danego roku za poprzedni rok kalendarzowy.

Informacja ZUS RMUA będzie przekazywana ubezpieczonemu na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego, co z pewnością wpłynie na obniżenie kosztów ponoszonych przez firmy.

Źródło: mojafirma.infor.pl