e-Kadry i płace

W przyszłym roku dodatkowy urlop macierzyński 2011-10-31


Nowelizacja Kodeksu pracy z 6 grudnia 2008 r. wprowadziła dodatkowy urlop macierzyński. Wymiar tego urlopu zależy od liczby urodzonych dzieci oraz od roku, w którym rodzic będzie chciał skorzystać z urlopu.

W 2012 roku wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego wyniesie: do 4 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie lub do 6 tygodni – w przypadkach urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie.

Liczba tygodni dodatkowego urlopu przysługujących pracownikowi będzie wzrastała co 2 lata i docelowo (od 2014 r.) będzie wynosiła do 6 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie; do 8 tygodni – w przypadkach urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie.

Zanim urlop ten wyniesie 6 i 8 tygodni, liczba ta będzie mniejsza od pułapu docelowego i w 2011 r. wynosi do 2 tygodni (przy urodzeniu jednego dziecka). Natomiast w 2012 i 2013 r. wyniesie do 4 tygodni. Wymiar dodatkowego urlopu w razie urodzenia więcej niż jednego dziecka wynosi w tym roku do 3 tygodni, a w 2012 i 2013 r. będzie wynosił do 6 tygodni.

Dodatkowy urlop macierzyński jest udzielany jednorazowo w wymiarze tygodnia lub jego wielokrotności. Oznacza to, że nie może być dzielony na części. Może być przyznany bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego. Udziela się go wyłącznie na pisemny wniosek pracownicy, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu. Pracodawca jest zobowiązany uwzględnić wniosek.

Źródło: kadry.infor.pl