e-Kadry i płace

Praca albo emerytura 2011-10-02


Osoby, które są uprawnione do emerytury, a które nie rozwiązały jeszcze stosunku pracy, musiały zrobić to do końca września br. W przeciwnym razie ZUS zawiesi im świadczenie od 1 października.

Osoby, które nabyły prawo do emerytury przed 1 stycznia 2011 r., mimo że pozostają w stosunku pracy nawiązanym przed ustaleniem prawa do tego świadczenia, do 30 września 2011 r. musiały dokonać wyboru między pracą a świadczeniem emerytalnym. Jeśli do tego czasu nie rozwiązały stosunku pracy, od 1 października 2011 r. ZUS zawiesi im prawo do emerytury.

Warunek rozwiązania stosunku pracy do końca września 2011 r. jest spełniony wówczas, gdy do tej daty ustanie zatrudnienie – nie wystarczy zatem samo złożenie wypowiedzenia umowy o pracę przed upływem tego terminu. Nie ma natomiast przeszkód, aby pracownik rozwiązał ze swoim pracodawcą dotychczasowy stosunek pracy, a następnie nawiązał go ponownie z tym samym zakładem pracy, nawet następnego dnia po ustaniu poprzedniego zatrudnienia.

Źródło: kadry.infor.pl