e-Kadry i płace

PESEL jako identyfikator ubezpieczonego 2011-09-18


Od 1 września 2011 r. uległ zmianie zakres danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej, podawany w dokumentach ubezpieczeniowych przekazywanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

NIP wychodzi z użytku jako identyfikator osoby ubezpieczonej w ZUS. Pozostaje natomiast podstawowym identyfikatorem płatnika składek. W dokumentach ubezpieczeniowych w bloku danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej należy podawać jako numer identyfikacyjny numer PESEL, a w razie gdy ubezpieczonemu nie nadano tego numeru - serię i numer dowodu osobistego lub paszportu.

Zatem w dokumentach ubezpieczeniowych składanych od 1 września 2011 r., nie powinien być używany numer NIP, jako numer identyfikacyjny osoby ubezpieczonej ani osób zgłaszanych, jako członkowie rodziny. Numer NIP osoby ubezpieczonej nie musi być także podawany w drukach zwolnień lekarskich - ZUS ZLA. Dotyczy to tylko numeru NIP osoby ubezpieczonej, nie dotyczy natomiast numeru NIP płatnika, czyli pracodawcy, który to numer nadal musi być wpisywany w ZUS ZLA.

Numer NIP nadal obowiązuje jako identyfikator płatników składek.

Źródło: ZUS