e-Kadry i płace

Zaległy urlop możliwy do wykorzystania do 30 września 2011-09-05


Sejm przyjął tzw. ustawę deregulacyjną bis, której jeden zapis stanowi o tym, że wykorzystanie przez pracownika zaległego urlopu będzie możliwe do 30 września, zamiast do końca pierwszego kwartału następnego roku. Ustawa trafiła do Senatu.

Pierwszy artykuł ustawy „o redukcji niektórych obowiązków dla obywateli i przedsiębiorców” przewiduje zmianę artykułu Kodeksu pracy, brzmiącego obecnie: „Urlopu niewykorzystanego zgodnie z planem urlopów należy pracownikowi udzielić najpóźniej do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego” na: „Urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego”. Przepis ten nie dotyczy tzw. urlopów na żądanie.

Proponując takie rozwiązanie, ministerstwo gospodarki argumentowało, że dłuższy czas na wykorzystanie zaległego urlopu umożliwi pracodawcy lepszą organizację pracy, a pracownikowi dogodne zorganizowanie wypoczynku.

Ustawą zajmie się teraz Senat.

Źródło: PAP