e-Kadry i płace

Rozporządzenie dot. usprawiedliwiania nieobecności w pracy 2011-07-24


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.

Obecnie obowiązujące rozporządzenie w sprawie usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy nakłada na pracodawcę obowiązek zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia pracowników, będących ratownikami Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, na czas niezbędny do uczestnictwa w akcji ratowniczej i do wypoczynku, niezbędnego po jej zakończeniu.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Oficerów i Marynarzy zasygnalizował zasadność wprowadzenia takich samych rozwiązań dla ratowników morskich.

Zmiana przepisów polega na przyznaniu pracownikom, będącym członkami ochotniczych drużyn ratownictwa morskiego, prawa do zwolnienia od pracy na czas niezbędny do uczestnictwa w akcji ratowniczej i wypoczynku koniecznego po jej zakończeniu, oraz na czas udziału w szkoleniach, organizowanych przez Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa.

Projekt określa też zasady ustalania wynagrodzenia i odprowadzania składek za ten czas.
Rozporządzenie zostało skierowane do uzgodnień zewnętrznych.

Źródło: kadry.infor.pl