e-Kadry i płace

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych 2011-07-10


6 lipca weszła w życie nowelizacja rozporządzenia, która zmienia zasady wynagradzania skazanych zatrudnionych przy pracach porządkowych oraz pomocniczych wykonywanych na rzecz jednostek organizacyjnych Służby Więziennej.

Nowela stanowi, że skazani zatrudnieni w tych jednostkach nie będą mieli prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego według zasad określonych dla pracowników jednostek sfery budżetowej. Zostali też pozbawieni dodatku za każdą godzinę pracy wykonywanej w warunkach szkodliwych dla zdrowia, szczególnie uciążliwych lub niebezpiecznych.

Zmieniono także załącznik nr 1 do rozporządzenia zawierający tabelę wynagrodzeń zasadniczych. Wynagrodzenie zasadnicze określone w załączniku przysługuje skazanemu od dnia 8 marca 2011 r.

Źródło: kadry.infor.pl