e-Kadry i płace

Rząd chce skrócić okres przechowywania dokumentów ubezpieczeniowych 2011-06-26


Od 1 stycznia 2013 r. pracodawcy nie będą już musieli przechowywać przez 10 lat dokumentacji ubezpieczeniowej. Skrócenie tego okresu wynika z przyjętych przez rząd założeń projektu ustawy o redukcji obowiązków informacyjnych oraz o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.

„Dziennik Gazeta Prawna” tłumaczy, że obecnie na podstawie art. 47 ust. 3c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (tj. Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) dokumenty ubezpieczeniowe (m.in. kopie deklaracji rozliczeniowych, miesięczne raporty oraz dokumenty rozliczeniowe) płatnicy składek muszą przechowywać przez 10 lat. Termin ten jest liczony od daty przekazania ich do ZUS w firmie papierowej lub elektronicznej. Rząd chce, aby ten termin był skrócony do 5 lat. Nowe rozwiązanie będzie dotyczyć także rolników.

Ograniczenie okresu przechowywania dokumentów łączy się z inną rządową propozycją zawartą w tym samym projekcie założeń. Dotyczy ona skrócenia do 5 lat okresu, w jakim ZUS czy KRUS mogą ścigać niesolidnych płatników.

Według wyliczeń ministra gospodarki łączne koszty związane z obowiązkiem przechowywania deklaracji rozliczeniowych przez 10 lat wynoszą prawie 400 mln zł. Skrócenie tego terminu spowoduje ograniczenie wydatków o połowę.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna