e-Kadry i płace

ZUS: kwoty przychodu od 1 czerwca 2011 r. 2011-06-12


Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił kwoty przychodu odpowiadające 30 %, 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2011 r.

Od 1 czerwca 2011 r. kwota przychodu odpowiadająca 30 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2011 r. ogłoszonego do celów emerytalnych wynosi 1039,90 zł.

Od 1 czerwca 2011 r. kwota przychodu odpowiadająca:
- 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2011 r. wynosi 2.426,50 zł;
- 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2011 r. wynosi 4.506,30 zł.

Podstawa prawa:
- art. 10 ust. 9 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U. Nr 135, poz. 1268 z późn. zm.)
- art. 104 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227).

Źródło: PAP