e-Kadry i płace

Nowe zasady nabywania urlopów przez niepełnosprawnych 2011-06-12


Od 1 czerwca 2011 r. prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi niepełnosprawnemu od dnia, od którego został on wliczony do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych, tzn. począwszy od przedstawienia pracodawcy orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność.

Do tej pory było tak, że pracownicy ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności nabywali prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego po przepracowaniu roku od zaliczenia ich do ww. stopni niepełnosprawności. Bez zmian pozostaje wymóg przepracowania roku po dniu zaliczenia pracownika do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

Zmiana została wprowadzona ustawą z 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 226, poz. 1475).

Źródło: infor.pl