e-Kadry i płace

Ustawa żłobkowa pozwala na zatrudnianie dziennych opiekunów 2011-05-29


Gminy, po wejściu w życie ustawy żłobkowej, mogą zatrudniać dziennych opiekunów do doglądania maksymalnie pięciorga dzieci. Taki opiekun może stanowić wygodne i tańsze rozwiązanie dla mniejszych gmin, których nie stać na założenie żłobka, przedszkola czy klubu dziecięcego.

Zadaniem opiekuna dziennego jest zapewnienie dzieciom niemal domowej opieki, w tym edukacyjnej, dostosowanej do indywidualnych potrzeb wychowanków, oraz prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, z uwzględnieniem rozwoju psychomotorycznego właściwego dla ich wieku.

Jeden opiekun może zajmować się równocześnie najwyżej pięciorgiem dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodni życia. Jeśli jednak minimum jedno dziecko jest w wieku niższym niż rok, niepełnosprawne albo wymaga szczególnej opieki, opiekun może się zajmować maksymalnie trojgiem dzieci.

Dziennego opiekuna wyłania wójt, burmistrz bądź prezydent miasta w otwartym konkursie ofert, zorganizowanym zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zwycięzca konkursu zatrudniany jest na podstawie umowy o świadczenie usług, do której stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego o zleceniu.

Źródło: kadry.infor.pl