e-Kadry i płace

Rolnik, który pracuje na zleceniu trafi do ZUS 2011-05-15


KRUS poinformował, że każde zatrudnienie rolnika lub domownika na podstawie umowy o pracę, umowy agencyjnej lub umowy-zlecenie spowoduje, że taka osoba trafi do ZUS.

KRUS wyjaśnia, że taka osoba objęta jest obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym na podstawie ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 z późn. zm.). A zasada ta nie przewiduje wyjątku w odniesieniu do umów-zleceń zawieranych przez osoby obowiązkowo ubezpieczone w KRUS.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna