e-Kadry i płace

Urlop ojcowski dla policjantów 2011-05-01


Senat przyjął bez poprawek ustawę z 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o policji oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z nią strażacy, policjanci, pogranicznicy oraz funkcjonariusze służb specjalnych będą mogli korzystać z takiego samego prawa do opieki nad dziećmi jak pracownicy.

Ojcowie służący w służbach mundurowych jeszcze w tym roku będą mogli skorzystać z tygodniowego urlopu ojcowskiego. W przyszłym roku będzie on wydłużony do dwóch tygodni. Z nowego uprawnienia skorzystają policjanci pogranicznicy, celnicy, strażacy oraz funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu, Agencji Wywiadu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Funkcjonariusze korzystający z takiego urlopu będą chronieni przed zwolnieniem. Ustawa teraz trafi pod podpisu prezydenta.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna