e-Kadry i płace

Nowelizacja ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy 2011-05-01


Nowelizacja ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, którą uchwalił Sejm zakłada mniej formalności przy kontrolach i możliwość odstąpienia od kary w przypadku drobnych uchybień u pracodawców, którzy dopiero rozpoczynają działalność.

Według jednej z przyjętych poprawek, zastępców głównego inspektora pracy powoływał i odwoływał będzie marszałek Sejmu na wniosek szefa PIP, jak to jest obecnie, ale dodatkowo po zasięgnięciu opinii Rady Ochrony Pracy.

Nowelizacja autorstwa sejmowej Komisji ds. Kontroli Państwowej ma m.in. uprościć procedury kontrolne. Zdaniem wnioskodawców są one bowiem nadmiernie sformalizowane i nie zawsze pozwalają inspekcji na szybkie i skuteczne działanie.

Inspektorzy pracy będą mogli wydawać ustne polecenia usunięcia drobnych naruszeń prawnej ochrony pracy, jeśli mogą być one naprawione w trakcie lub niezwłocznie po zakończeniu kontroli. Skutkiem takiej regulacji ma być ograniczenie tworzenia dokumentacji w sprawach niewielkiej wagi.

Zgodnie z nowelą inspektor pracy mógłby nałożyć mandat na pracodawcę, który zatrudnia kogoś nielegalnie. W takich wypadkach obecne przepisy pozwalają PIP jedynie na skierowanie wniosku do sądu.

Źródło: PAP