e-Kadry i płace

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o pomocy społecznej 2011-04-17


Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Znowelizowane przepisy określają, że jeden pracownik socjalny może zajmować się maksymalnie 50 osobami lub rodzinami. Możliwe też będzie tworzenie rodzinnych domów pomocy społecznej dla niepełnosprawnych.

Nowelizacja umożliwia tworzenie rodzinnych domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych. Osoba lub rodzina opiekująca się niepełnosprawnym członkiem rodziny będzie mogła zająć się także innymi osobami niepełnosprawnymi i otrzymywać na ten cel środki z samorządu.

Nowelizacja wprowadza również instrumenty, które mają silniej zmobilizować bezrobotnych do podjęcia pracy. Osoby bezrobotne, dla których warunkiem otrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej jest przystąpienie np. do szkolenia czy stażu, w trakcie jego trwania często przerywają uczestnictwo. Przerwanie lub odmowa uczestnictwa w tego typu zajęciach będzie skutkować odmową przyznania zasiłku.

Źródło: kadry.infor.pl