e-Kadry i płace

PFRON: nowe wzory deklaracji 2011-03-20


Wiadomo już, jak wyglądają nowe wzory deklaracji DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b, DEK-W, DEK-R i DEK-Z składanych przez pracodawców do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

W Dzienniku Ustaw nr 44 pod poz. 231 ukazało się rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz.

Rozporządzenie określa wzory miesięcznych deklaracji składanych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na PFRON: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b. Ponadto rozporządzenie określa wzory deklaracji: DEK-II-a, DEK-II-b, DEK-W, DEK-R i DEK-Z.

Powyższe deklaracje pracodawcy składają przez teletransmisję danych w formie dokumentu elektronicznego w odniesieniu do wpłat należnych za okresy począwszy od stycznia 2011 r.
Do 30 czerwca br. pracodawcy stosują wzory formularzy określone rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz. U. Nr 105, poz. 989). Deklaracje korygujące te dokumenty pracodawcy składają w terminie do dnia 20 lipca 2011 r. na formularzach określonych w nowym rozporządzeniu.

Źródło: kadry.infor.pl