e-Kadry i płace

Formularz ZUS ZSWA, czyli obowiązki płatników składek 2011-03-20


Płatnicy składek do 31 marca br. zobowiązani są przekazać do ZUS zgłoszenie danych o pracy w szczególnych warunkach, lub o szczególnym charakterze ZUS ZSWA.

Zgłoszenie danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze ZUS ZSWA, oraz zgłoszenie korygujące płatnik przekazuje w takiej samej formie, jaka obowiązuje go w odniesieniu do pozostałych dokumentów ubezpieczeniowych.

Płatnik rozliczający składki za więcej niż pięciu ubezpieczonych powinien przekazać ZUS ZSWA poprzez transmisję danych w formie dokumentu elektronicznego. Z kolei w przypadku płatnika rozliczającego składki za nie więcej niż pięciu ubezpieczonych ZUS ZSWA powinien być przekazany w formie wybranej przez płatnika składek, tj. w formie dokumentu elektronicznego lub w formie papierowej, czyli dokumentu pisemnego wg ustalonego wzoru.

Dokumenty ubezpieczeniowe w formie papierowej płatnik przesyła do ZUS pocztą. Można je złożyć również osobiście, w jednostce terenowej ZUS właściwej ze względu na siedzibę płatnika.

Źródło: kadry.infor.pl