e-Kadry i płace

Niepełnosprawny emeryt nie może liczyć na dopłatę do wynagrodzenia 2011-03-06


Pracodawcy nie muszą już dofinansowywać pensji zatrudnionej osoby lekko lub umiarkowanie niepełnosprawnej, która ma prawo do emerytury.

Jeśli pracująca osoba niepełnosprawna ma ustalone prawo do świadczenia emerytalnego, jej pracodawca może się ubiegać o dofinansowanie jej zatrudnienia, o ile pracownik posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Tak wynika z ustawy z 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

1 marca weszły w życie te przepisy, które przewidują, że prawo do dofinansowania pensji nie przysługuje w razie zatrudnienia osoby o lekkim lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, która ma już ustalone prawo do emerytury.

Z sondy przeprowadzonej przez POPON wśród pracodawców wynika, że część z nich zrezygnuje z zatrudnienia osób lekko lub umiarkowanie niepełnosprawnych.

Źródło: POPON