e-Kadry i płace

Działalność gospodarczą będzie można zawiesić na kilka dni 2011-02-20


Przyjęty przez rząd projekt nowelizujący ustawę o swobodzie działalności gospodarczej daje przedsiębiorcom możliwość zawieszenia działalności nawet na kilka dni.

Centrum Informacyjne Rządu wyjaśnia, że teraz minimalny okres zawieszenia działalności to miesiąc. „Nowe przepisy umożliwią przedsiębiorcom zawieszanie działalności gospodarczej na określoną liczbę dni, miesięcy albo miesięcy i dni”.

Projekt reguluje też kwestie zawieszania tej działalności przez przedsiębiorców, którzy wykonują ją w różnych formach prawnych. CIR w komunikacie pisze, że „na podstawie obecnych przepisów nie mogą oni zawiesić działalności wykonywanej w jednej formie, a utrzymać drugiej formy lub pozostałych. Nowe przepisy to zmieniają. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w różnych formach prawnych będzie mógł zawiesić działalność gospodarczą tylko w jednej z nich”.

Projekt zawiera też nowe rozwiązania, które modyfikują przepisy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Dzięki nim ma się stać bardziej funkcjonalna. CEIDG powinien zacząć działać od lipca tego roku. System umożliwia ewidencjonowanie działalności gospodarczej drogą elektroniczną i udostępnia informacje o przedsiębiorcach. CEIDG będzie prowadzony przez ministra gospodarki.

W ramach CEIDG przewidziano także uruchomienie tzw. rejestru pełnomocnictw, który zacząłby funkcjonować od stycznia 2012 r. Chodzi o rejestr pełnomocników, którzy reprezentują przedsiębiorców.

Źródło: PAP