e-Kadry i płace

Weszły w życie 2005-12-21


13.12.2005:

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie wskaźników przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2006 r. (Dz.U. Nr 231, Poz.1961, z dnia 28.11.2005)
15.12.2005:

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2005 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia (Dz.U. Nr 233, Poz.1991, z dnia 30.11.2005)