e-Kadry i płace

Działacze związkowi będą mieli większą ochronę 2011-02-06


Związkowcy będą mogli żądać przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach także w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony. Zmianę taką przewiduje projekt nowelizacji art. 50 Kodeksu pracy, nad którym trwają konsultacje społeczne.

Obecnie z żądania przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach także w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony mogą korzystać wyłącznie kobiety w ciąży i pracownicy na urlopie macierzyńskim. Nowelizacja prowadzi zatem do zrównania sytuacji prawnej działaczy związkowych z sytuacją ciężarnych i przebywających na urlopach macierzyńskich.

Wprowadzeniu w życie proponowanej zmiany artykułu 50 Kodeksu pracy, która ma na celu wzmocnienie ochrony działaczy związkowych, sprzeciwiają się Pracodawcy RP. Zdaniem Rafała Kalisza, eksperta Pracodawców RP jest to niewłaściwe z uwagi na znaczną dysproporcję dóbr chronionych. Na jednym poziomie chroni się dobro rodziców i dziecka oraz niezależność związkową.

Źródło: Pracodawcy RP