e-Kadry i płace

Termin złożenia ZUS IWA za 2010 rok 2011-01-23


31 stycznia 2011 r. mija termin złożenia „Informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe” ZUS IWA za rok 2010.

Obowiązek złożenia ZAU IWA za 2010 r. dotyczy płatników składek, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
- zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego w roku 2010 średnio miesięcznie co najmniej 10 ubezpieczonych (zasady ustalania liczby ubezpieczonych opisane są w poradniku dostępnym w jednostkach terenowych lub na stronach internetowych ZUS),
- byli zgłoszeni w ZUS nieprzerwanie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 r. i co najmniej 1 dzień w styczniu 2011 r.,
- byli wpisani do rejestru REGON wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r.

Szczegółowe informacje dotyczące ZUS IWA znajdują się w poradniku pt. „Zasady składania i wypełniania informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA” dostępnym w serwisie www.zus.pl.

Źródło: kadry.infor.pl