e-Kadry i płace

Kary za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców 2010-12-05


„Dziennik Gazeta Prawna” wymienia kary, jakie czekają firmy, które będą nielegalnie zatrudniały pracowników spoza Unii. Są to zwrot unijnych funduszy i niemożność ubiegania się o kolejne, zakaz udziału w przetargach publicznych na pięć lat plus zapłata zaległych składek i podatków.

Nowa ustawa ma nosić tytuł: o sankcjach dla podmiotów zatrudniających obywateli państw trzecich przebywających na terytorium RP wbrew przepisom. Chodzi o osoby spoza Unii. W całej Wspólnocie pracuje ich nielegalnie 4,5 do 8 milionów. Zatrudnienie znajdują w budownictwie, rolnictwie, hotelarstwie i gastronomii. By temu zapobiec, Unia ustaliła minimalne kary, jakie wprowadzić mają państwa członkowskie.

W 2009 r. wydano 29,3 tys. pozwoleń na pracę (wzrost o 63 proc. rok do roku) oraz 191,5 tys. oświadczeń o zamiarze zatrudnienia obcokrajowca w ramach uproszczonej procedury dla Ukrainy, Białorusi, Młodowy, Gruzji i Rosji (wzrost o 20 proc). Według ekspertów nielegalnych pracowników mogło być przynajmniej drugie tyle. Inspekcji pracy w 2009 r. udało się wykryć 10 tys. takich osób. To dwa razy więcej niż rok wcześniej.

Po zmianie przepisów każdy pracodawca będzie musiał poinformować o zatrudnieniu każdej osoby spoza UE. A ZUS do weryfikacji tych danych za 2 – 5 mln zł zbuduje system wymiany informacji z inspekcją pracy i strażą graniczną.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna