e-Kadry i płace

Zasiłek nie przepadnie podczas pobytu w szpitalu 2010-11-07


Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Pracownicy, którzy ukończyli 50 lat i przebywają w szpitalu, będą mieli wyliczany zasiłek według tej samej reguły co pozostali ubezpieczeni, czyli otrzymają 80 proc. świadczenia.

Ustawa trafi teraz do podpisu do prezydenta. Jest korzystna dla starszych pracowników przebywających w szpitalu w czasie choroby trwającej nie dłużej niż 33 dni. Będą otrzymywali w tym czasie 80 proc. zasiłku chorobowego. To rozwiązanie będzie obowiązywało od 1 stycznia 2011 roku.

Obecnie otrzymują 70 proc. świadczenia, kiedy są w szpitalu w czasie choroby trwającej od 15 do 33 dni.

„Dziennik Gazeta Prawna” wyjaśnia, że obecnie pracodawcy finansują w pierwszym okresie z własnych środków absencję chorobową pracowników. Płacą za pierwsze 33 dni choroby w roku kalendarzowym pracowników, którzy nie ukończyli 50 lat, a starszym – za pierwsze 14 dni.

Obydwie grupy otrzymują w tym czasie wynagrodzenie chorobowe odpowiadające w większości przypadków 80 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Potem, jeśli nadal chorują, otrzymują zasiłek chorobowy z ZUS (też 80 proc.). Młodsi od 34. dnia niezdolności do pracy, a starsi od 15. dnia tej niezdolności. Jeśli jednak przebywają w szpitalu, mają prawo do zasiłku odpowiadającego 70 proc. pensji – młodsi od 34. dnia, a starsi od 15.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna