e-Kadry i płace

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2011 r. 2010-10-24


Od 1 stycznia 2011 r. wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od 1386 zł.

Wysokość wynagrodzenia pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy nie może być niższa niż 1108,80 zł, czyli 80 proc. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2010 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2011 roku zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 194 pod poz. 1288.

Źródło: kadry.infor.pl