e-Kadry i płace

30 września mija termin przekazania II części odpisu na ZFŚS 2010-09-26


Do 30 września 2010 r. trzeba przekazać drugą ratę odpisu wraz ze zwiększeniami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Termin ten dotyczy pracodawców, którzy mają obowiązek tworzenia funduszu i nie przelali wcześniej całej kwoty.

Do 31 maja br. pracodawcy mieli obowiązek przekazania co najmniej 75% kwoty odpisu podstawowego ZFŚS. Pozostałą część oraz wyliczone kwoty zwiększeń, tj. odpisów fakultatywnych, należy przelać na konto ZFŚS do 30 września 2010 r. (art. 6 ustawy o ZFŚS).
Ostatecznej korekty odpisów według rzeczywistego średniorocznego zatrudnienia należy dokonać najpóźniej do końca grudnia br. Ustawowe terminy przekazania kwot na ZFŚS nie obowiązują pracodawców, którzy nie mają obowiązku tworzenia funduszu lub utworzyli go na działalność socjalną dobrowolnie.

Źródło: Monitor Księgowego