e-Kadry i płace

Nie wolno korzystać ze sprzętu pracodawcy w celach prywatnych 2010-09-26


Z Ogólnopolskiego Badania Pracowników „Internet w Pracy”, przeprowadzonego pod patronatem PBI wynika, że coraz więcej osób korzysta w pracy z sieci w celach innych niż służbowe. Pracodawcy RP przypominają, że takie działanie jest zabronione.

W interesie pracodawcy jest, aby zamieścić w regulaminie pracy postanowienia z których jednoznacznie wynika, że korzystanie w trakcie godzin pracy ze służbowego sprzętu w celach prywatnych jest zakazane.

W mniejszych firmach pracodawcy powinni o tym pouczyć pracowników na piśmie i uzyskać potwierdzenie, że pracownik zapoznał się z zarządzeniem pracodawcy. Ukaranie pracownika musi bowiem zostać poprzedzone udowodnieniem mu winy.

Pracodawcy RP podkreślają też, że pracownik, który w trakcie godzin pracy nie wykonuje swoich obowiązków, narusza także normy dotyczące czasu pracy.

Źródło: Pracodawcy RP