e-Kadry i płace

Łatwiej będzie można zatrudnić cudzoziemca 2010-09-12


W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej trwają prace mającą na celu zniesienie ograniczenia w czasie obowiązywania uproszczeń w procedurze zatrudniania określonych grup cudzoziemców.

Dotychczas obowiązujące przepisy zakładały, że uproszczenia, umożliwiające wydawanie zezwoleń bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców, będą obowiązywać jedynie do 31 grudnia 2010 r.

Przedsiębiorcy skupieni w Krajowej Izbie Gospodarczej pozytywnie oceniają wszelkie działania MPiPS zmierzające do uproszczenia zasad zatrudniania cudzoziemców z państw sąsiadujących lub państw, z którymi Polska współpracuje w zakresie migracji zarobkowych w ramach partnerstwa na rzecz mobilności, ustanowionego między tym państwem a Unią Europejską.

Polski rynek potrzebuje cudzoziemców. Na skutek migracji zarobkowej Polaków do krajów Unii Europejskiej, w niektórych branżach odczuwalny jest brak wykwalifikowanej kadry.

Źródło: KIG