e-Kadry i płace

2010-08-29


30.08.2010:
 • Wpłata z zysku w przedsiębiorstwach państwowych i jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa za lipiec (oraz złożenie deklaracji za maj WZP-1M; przedsiębiorstwa i WZS-1M - spółki)
31.08.2010:

 • Złożenie do US właściwego dla nierezydentów (osób fizycznych) informacji ORD-W1 za lipiec o wynagrodzeniach wypłaconych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącym nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług lub pracy; informację składa polski rezydent (osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej i osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), na rzecz którego praca lub usługi były świadczone
06.09.2010:

 • Zapłata składek za sierpień na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, FGŚP i FEP przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze; złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych
07.09.2010:

 • Podatek dochodowy od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej
  Zryczałtowany podatek dochodowy pobrany od wypłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z tytułu udziału w zyskach
 • Przekazanie przez płatnika podatnikowi informacji CIT-7 o wysokości pobranego w sierpniu podatku dochodowego od dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach krajowych osób prawnych
 • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w sierpniu od zagranicznych osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Polski z tytułów wskazanych w art. 21 ust. 1 updop, m.in. z tytułu odsetek i należności licencyjnych
10.09.2010:

 • Termin złożenia deklaracji INTRASTAT
 • Zapłata składek za sierpień na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy przez osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie oraz złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA
15.09.2010:

 • Złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za sierpień (nie dotyczy podatników składających VAT-UE w formie elektronicznej)
 • Miesięczna kwota podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
 • II rata podatku od środków transportowych
 • III rata podatku od nieruchomości, podatku leśnego i rolnego (dotyczy osób fizycznych)
 • III rata podatku rolnego (dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej)
 • Składka na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Emerytur Pomostowych odprowadzana przez płatników, niebędących jednostkami budżetowymi, zatrudniających pracowników
 • Składka na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych