e-Kadry i płace

Umorzenia składek na ZUS dla matek prowadzących firmy 2010-08-29


Tylko do 1 września kobiety, które prowadząc własną działalność, korzystały z zasiłku macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego, mogą składać w ZUS wnioski o umorzenie należności z tytułu składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe.

Matki, które od 1 stycznia 1999 r. do 31 sierpnia 2009 r. korzystały z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego i prowadziły działalność gospodarczą, powinny były płacić składki na ZUS. Po znowelizowaniu w kwietniu 2009 r. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zyskały prawo do umorzenia zaległych składek.

80 proc. wniosków już zostało przez ZUS rozpatrzonych. Dotyczyły one zaległych składek na łączną kwotę 34 mln 300 tys. zł. Umorzenie należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne możliwe jest tylko po złożeniu wniosku. Należy do niego dołączyć dokumenty dotyczące zgłoszenia działalności gospodarczej oraz jej rozliczeń za okres pobierania zasiłku macierzyńskiego lub przebywania na urlopie wychowawczym. Niezbędna jest też informacja o wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Źródło: PAP