e-Kadry i płace

Rząd: Powstanie milion miejsc pracy 2010-08-15


Jeśli założenia wieloletniego planu finansowego państwa 2010 – 2013 się spełnią, czeka nas spore ożywienie na rynku pracy. Gabinet Donalda Tuska liczy, że w ciągu czterech lat stopa bezrobocia rejestrowanego zmniejszy się o 5 pkt. proc., z 12,3 proc. na koniec 2010 r. do 7,3 proc. na koniec 2013 r.

To oznacza, że do tego czasu powinno powstać 750 tys. – 1 mln nowych miejsc pracy albo osoby te powinny zostać wysłane na szkolenia czy staże.

W planie rząd co prawda szacuje, że zmniejszaniu stopy bezrobocia sprzyjać ma zmieniająca się sytuacja demograficzna, ale optymistycznie zakłada nie tylko spadek bezrobocia, ale i wzrost zatrudnienia. W kolejnych latach ma on przekraczać 2 proc.

Według planu już za dwa lata to pracownicy stawiać będą wymagania płacowe, bo jak napisano, sprzyjać im będzie sytuacja demograficzna, „wyraźnie ograniczająca zasoby pracy i szybko spadająca stopa bezrobocia”. To ma spowodować szybszy wzrost płac realnych.

Źródło: Rzeczpospolita