e-Kadry i płace

We wrześniu rusza ostatni nabór na renty strukturalne dla rolników 2010-08-01


Od 1 września br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie rent strukturalnych. Będzie je mogło dostać ok. 6 tys. rolników. Jest to ostatni nabór w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Wnioski o renty będzie można składać w biurach powiatowych Agencji od 1 do 30 września tego roku. O ich przyznaniu nie będzie decydowała kolejność złożonych wniosków, ale liczba punktów rankingowych.

Najwyżej będą punktowane wnioski, dotyczące przekazania następcom gospodarstw o największej powierzchni użytków rolnych oraz takie wnioski, które przyczynią się do powstania - po połączeniu - znacznie większych gospodarstw. Oznacza to, że największe szanse na otrzymanie renty strukturalnej mają rolnicy pozbywający się dużych gospodarstw.

O renty strukturalne mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 55 lat, lecz nie osiągnęły wieku emerytalnego. Warunkiem jest, aby rolnik zajmował się rolnictwem nieprzerwanie przez co najmniej 10 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku i w tym okresie oraz w dniu złożenia wniosku był ubezpieczony w KRUS. Ponadto nie może on zalegać z opłacaniem składek ubezpieczeniowych. Wnioskodawca musi być też zarejestrowany w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako producent rolny.

Podstawowa wysokość renty strukturalnej wynosi 1013 zł. Zostanie ona zwiększona o 676 zł, jeżeli wnioskodawca jest w związku małżeńskim, a oboje małżonkowie spełniają wszystkie warunki dla przyznania renty strukturalnej. Możliwe jest ponadto zwiększenie renty o kolejne 102 zł, jeśli przekazane gospodarstwo ma więcej niż 10 ha, a osoba, która je otrzyma - mniej niż 40 lat.

Źródło: PAP