e-Kadry i płace

ZUS: Pomoc firmom poszkodowanym w powodzi 2010-08-01


Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyraził gotowość niesienia pomocy przedsiębiorcom poszkodowanym przez powódź z maja i czerwca 2010 r. ZUS gwarantuje, że jest w pełni do tego przygotowany.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na ten temat należy zgłosić się do najbliższej jednostki ZUS. Ustawa z 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 123, poz. 835) stanowi, że poszkodowani w powodzi płatnicy uprawnieni są do opłacenia składek należnych za miesiące kwiecień, maj i czerwiec do 30 września tego roku. Przy czym to przekroczenie terminu opłacania składek nie pociągnie za sobą żadnych konsekwencji.

W celu skorzystania z tej możliwości płatnicy zobowiązani są poinformować o tym ZUS na specjalnym oświadczeniu, które można złożyć w dowolnym oddziale ZUS. Wzór oświadczenia dostępny jest w każdej jednostce ZUS oraz na stronie internetowej.

Przedsiębiorca korzystający z nowego terminu płatności składek musi pamiętać, że nie jest zwolniony z obowiązku przekazywania do ZUS dokumentów ubezpieczeniowych oraz wydawania ubezpieczonym informacji RMUA. Dokumenty za kwiecień, maj i czerwiec powinny być składane na bieżąco w terminach przewidzianych ogólnymi przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Źródło: ZUS