e-Kadry i płace

TK: Przywracanie do pracy zatrudnionych na czas określony 2010-07-18


Trybunał Konstytucyjny uznał, że pracownikowi, zatrudnionemu na czas określony i objętemu ochroną związków zawodowych, przysługuje także przywrócenie do pracy, jeżeli został zwolniony z naruszeniem przepisów prawa.

Dotychczas pracownikowi takiemu przysługiwało jedynie odszkodowanie. Trybunał uznał, że regulujące to przepisy prawa pracy są niezgodne z konstytucją.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że szczególna ochrona stosunku pracy dotyczy związkowców bez względu na formę zatrudnienia. Nie ma też znaczenia, czy stosunek pracy został nawiązany na czas nieokreślony, czy też na czas określony, ani w jakim wymiarze czasu pracy pracownik jest zatrudniony.

Trybunał uznał, że przywrócenie do pracy umożliwia działaczom prowadzenie działalności związkowej, a w konsekwencji realizację prawa do zrzeszania się w związki zawodowe.
Trybunał podkreślił, że w przypadku niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony przysługuje wyłącznie żądanie odszkodowania. Natomiast pracownik chroniony na mocy ustawy o związkach zawodowych może żądać albo przywrócenia do pracy, albo odszkodowania.

Źródło: PAP