e-Kadry i płace

Pracodawcy powinni poprawić atmosferę w pracy 2010-07-04


Z badania serwisu Szybkopraca.pl. wynika, że jedynie co siódmy Polak ocenia, iż ma dobrą atmosferę w pracy. Ponad połowa twierdzi, że jest ona zła albo wręcz nie do zniesienia.

Powinno być to ostrzeżeniem dla pracodawców, tym bardziej że dwie trzecie internautów twierdzi, że atmosfera w firmie może być przyczyną rezygnacji z pracy, nawet gdy nie mamy innej oferty zatrudnienia.

Według ankiety największy wpływ na atmosferę w pracy mają inni pracownicy. 71 proc. internautów wskazało rolę szefa, a prawie dwie trzecie jest zdania, że na atmosferę w pracy wpływa system wynagradzania i awansów. Najmniej istotne są firmowe spotkania i imprezy integracyjne, wymienił je co dziesiąty badany.

Źródło: Rzeczpospolita